جمعه 22 تير 1386

حسين عبدالمحمدزاده (درجه علمی : استاد)
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی تجزیه
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
حسين عبدالمحمدزاده
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand