جمعه 27 فروردين 1400
عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
کیلومتر 35 جاده تبریز-مراغه
شماره تلفن دفتر :
0412-4327572
شماره نمابر (فاکس) :
0412-4327572
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand