سه شنبه 19 تير 1386

محمد احمدآبادی (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: کشاورزی
گروه: بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
محمد احمدآبادی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand