جمعه 27 فروردين 1400
 1. Analysis of Cross-Talk Between Trichoderma atroviride and Pseudomonas fluorescens 
  نویسندگان مقاله:   A. Shirzad, M. Pazhouhande, M. Ahmadabadi, K. Behboudi 
 ارائه شده به :    (1391/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Plant Pathology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 94 شماره ژورنال ، صفحات 621-628
  
 2. Plastid division and morphology in the genus Peperomia 
  نویسندگان مقاله:   Ahmadabadi, M. and Bock, R 
 ارائه شده به :    (1391/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Biologia Plantarum 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 56 ، صفحات 301-306
  
 3. Gene transfer into plastids: A review on complete mechanism, recent advances and existing obstacles. 
  نویسندگان مقاله:   Ahmadabadi M 
 ارائه شده به :    (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Iranian Journal of Novel Genetics 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 2 ، صفحات 5-19
فایلی آپلود نشده است
  
 4. Development of a highly responsive leaf-based regeneration system for Peperomia species 
  نویسندگان مقاله:   Ahmadabadi M and Bock R 
 ارائه شده به :    (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Turk J Bot 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 34 شماره ژورنال ، صفحات 329-334
فایلی آپلود نشده است
  
 5. A leaf-based regeneration and transformation system for maize (Zea mays L 
  نویسندگان مقاله:   Ahmadabadi, M., Ruf, S., and Bock, R 
 ارائه شده به :    (1386/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Transgenic Res 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 4 ، صفحات 437-48
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand