جمعه 27 فروردين 1400
 معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آراي اکهارت 
  نویسندگان مقاله:   مظاهر احمدتوبي 
 ارائه شده به :    (1383/7/1) 
 عنوان ژورنال:   مقالات و بررسیها (فلسفه و كلام اسلامي) 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دفتر 76 (2) فلسفه، پاييز و زمستان 1383 ، صفحات 161 ـ 172
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand