جمعه 22 تير 1386

علی عجمی (درجه علمی : استاد)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مهندسی برق قدرت
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
علی عجمی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand