جمعه 27 فروردين 1400

سوابق مربوط به این بخش توسط مدرس تکمیل نگردیده است .

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand