يكشنبه 06 بهمن 1398
 كارشناسي ( تاریخ: 1391/2/17 - 1391/2/17 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1391/2/17 - 1391/2/17 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري ( تاریخ: 1391/2/17 - 1391/2/17 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand