جمعه 27 فروردين 1400
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ - ]
جاده تبریز - آذرشهر؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ؛ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛ گروه مطالعات خانواده
شماره تلفن دفتر :
داخلی 2231 - 04124327500
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand