جمعه 22 تير 1386

علیرضا امانی قدیم (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی کاربردی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
علیرضا امانی قدیم
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand