جمعه 27 فروردين 1400
 كارشناسي ( تاریخ: 1373/7/1 - 1377/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي ، ( زبان و ادبيات عربي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1377/7/1 - 1379/11/29 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي ، ( زبان و ادبيات عربي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   شعر نو در ادب عربي و پيشگامان آن در عراق 
 استاد راهنما:   دكتر فيروز حريرچي 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري ( تاریخ: 1389/11/10 - هم اکنون ) 
 رشته تحصیلی:   زبانها و ادبياتهاي شرقي ، ( زبان و ادبيات عربي )  
 دانشگاه:   دانشگاه آتاترك 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   پروفسور نوزت حافظ يانك 
 ارزروم -تركيه 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand