شنبه 28 فروردين 1400
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان [ تبریز - ایران]
کیلومتر 35 جاده تبریز-مراغه، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات-گیاهان دارویی
شماره تلفن دفتر :
0412 4327500-2123 داخلی
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand