شنبه 28 فروردين 1400
 ثرات تراکم بوته بر روی ویژگیهای مرفولوژیک و عملکرد دو رقم پنبه در منطقه ورامین 
  نویسندگان مقاله:   عزیزپور، ک.، آلیاری، ه.، شکیبا، م.، مقدم، م.، نعمتی، ن. و اسفندیاری، ع. 
 ارائه شده به :    (1384/3/1) 
 عنوان ژورنال:   دانش کشاورزی  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 15 شماره ژورنال 1 ، صفحات 137-151
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی ارتباط برخی از شاخصهای رشد با عملکرد کشت دوم آفتابگردان در منطقه ورامین 
  نویسندگان مقاله:   اسفندیاری، ع.، شکیبا، م.، آلیاری، ه.، جوانشیر، ع.، حجازی، ا. و عزیزپور، ک.  
 ارائه شده به :    (1383/3/1) 
 عنوان ژورنال:   دانش کشاورزی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 14 شماره ژورنال 1 ، صفحات 69-85
فایلی آپلود نشده است
  
 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سه گروه رسیدگی آفتابگردان در کشت دوم در منطقه ورامین 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا شکیبا، هوشنگ آلیاری، عزت الله اسفندیاری، عزیز جوانشیر، فرید شکاری، فریبرز شکاری، کامبیز عزیزپور 
 ارائه شده به :    (1391/12/27) 
 عنوان ژورنال:   دانش کشاورزی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 1 ، صفحات 41-50
فایلی آپلود نشده است
  
 Physiological response of spring durum wheat genotypes to salinity 
  نویسندگان مقاله:   Azizpour, K., Shakiba, M.R., Khosh Kholg Sima, N.A., Alyari, H., Mogaddam, M., Esfandiari, M., and Pessarakli, E. 
 ارائه شده به :    (1389/1/17) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Plant Nutrition 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 33 شماره ژورنال 6 ، صفحات 859-873
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand