جمعه 22 تير 1386

محمد رضا بنائی (درجه علمی : استاد)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مهندسی برق قدرت
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
محمد رضا بنائی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand