شنبه 27 مهر 1398
مهدی بشیری [ تبریز - ایران]
تبریز- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تلفن دفتر :
041-34327534
شماره نمابر (فاکس) :
041-34327534
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand