چهارشنبه 22 آبان 1398
 کارشناسی ( تاریخ: 1381/7/12 - 1386/7/12 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر رامین امیرساسان 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1386/7/12 - 1388/7/12 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر میرحسن سیدعامری، دکتر مهرداد محرم زاده  
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1389/7/12 - 1392/7/12 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر محمد خبیری، دکتر نصرالله سجادی  
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand