جمعه 27 فروردين 1400
دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان [ تبريز - ايران]
گروه روانشناسی دانشگاه شهيد مدنی آذربايچان، کيلومتر 35 جاده تبريز - آذرشهر، تبريز، ايران
شماره تلفن دفتر :
+98- 412- 4327500 داخلی 2414
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand