جمعه 27 فروردين 1400
 دکتری تخصصی ( تاریخ: 1387/7/1 - 1391/4/6 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم اعصاب شناختی ( نوروساينس) ، ( مغز و شناخت )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:   نقش آلفاي فرونتال ، سيستم فعاليت مغزي رفتاري و ويژگي هاي سرشت و منش در پيش بيني رفتار خودزني بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي با واسطه گري پردازش هيجاني و کارکردهاي اجرايي 
 استاد راهنما:   دکتر ميرتقی گروسی فرشی و دکتر عباس بخشی پور 
 تبريز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1380/7/1 - 1383/4/6 ) 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی ، ( بالينی )  
 دانشگاه:   دانشگاه شيراز 
 عنوان پایان نامه:   بررسي آزمايشي كاركرد حافظه و متغيرهاي موثر بر آن در بيماران مبتلا به وسواس وارسي 
 استاد راهنما:   دکتر محمدعلی گودرزی 
 تبريز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1376/7/1 - 1379/11/30 ) 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی ، ( بالينی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:   بررسي قدرت پيش بيني كنندگي آزمون NEO-PI-R در رابطه با علائم محور يك روانپزشكي  
 استاد راهنما:   دکتر ميرتقی گروسی فرشی 
 تبريز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand