شنبه 04 بهمن 1399

 انگليسی 
مهارت نوشتن :خوب | مهارت صحبت کردن :متوسط | مهارت شنیداری : متوسط | مهارت خواندن :بومی
فایلی آپلود نشده است

 ايتاليايي 
مهارت نوشتن :متوسط | مهارت صحبت کردن :متوسط | مهارت شنیداری : متوسط | مهارت خواندن :متوسط
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand