جمعه 27 فروردين 1400
 آسيب شناسی روانی 1و 2 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی  
فایلی آپلود نشده است
 آسيب شناسی روانی پيشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه ازاد اسلامی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 روانشناسی فيزيولوژيک- احساس و ادراک و فيزيولوژی اعصاب و غدد 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيدمدنی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 يادگيری و تفکر 
 دانشگاه:   شهيد مدنی آذربايجان و آزاد اسلامی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول روانشناسی بالينی، آزمون های روانی 
 دانشگاه:   دانشگاه ازاد  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 روانشناسی اعتياد 
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand