جمعه 27 فروردين 1400
دکتر مقصود دخانچی [ تبريز - ايران]
تبريز دانشگاه شهيد مدنی دانشکده مکانيک گروه مکانيک
شماره تلفن دفتر :
00984124327500 - 2466
شماره نمابر (فاکس) :
00984116662197
شماره تلفن همراه:
00989143093041
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand