جمعه 27 فروردين 1400
 زكات و نقش آن در فقرزدايي از جامعه 
  نویسندگان مقاله:   محمد ابراهيم نژاد 
 ارائه شده به :    (1391/6/14) 
 عنوان ژورنال:   فرهنگ جهاد  
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand