سه شنبه 19 تير 1386

علی اقبالی (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک نظری
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
علی اقبالی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand