جمعه 22 تير 1386
دانشکده ها:
ادبیات و علوم انسانی ( تعداد اساتید: 33 )
الهیات و معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 29)
علوم پایه ( تعداد اساتید: 85 )
علوم تربیتی و روانشناسی ( تعداد اساتید: 41)
فنی و مهندسی ( تعداد اساتید: 50)
کشاورزی ( تعداد اساتید: 20 )
ادبیات و علوم انسانی - گروه ها
زبان و ادبیات انگلیسی ( تعداد اساتید: 12)
زبان و ادبیات عربی ( تعداد اساتید: 12)
زبان و ادبیات فارسی ( تعداد اساتید: 9)
جستجو در لیست اساتید:
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand
404 - Not Found

404 - Not Found