شنبه 05 اسفند 1396
دانشکده ها:
ادبیات و علوم انسانی ( تعداد اساتید: 31 )
الهیات و معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 28)
علوم پایه ( تعداد اساتید: 81 )
علوم تربیتی و روانشناسی ( تعداد اساتید: 39)
فنی و مهندسی ( تعداد اساتید: 43)
کشاورزی ( تعداد اساتید: 20 )
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه ها
علوم تربیتی ( تعداد اساتید: 13)
تربیت بدنی و علوم ورزشی ( تعداد اساتید: 10)
روانشناسی ( تعداد اساتید: 9)
علم اطلاعات و دانش شناسی ( تعداد اساتید: 4)
مطالعات خانواده ( تعداد اساتید: 3)
جستجو در لیست اساتید:
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand

antalya otogar rent a car