جمعه 22 تير 1386
دانشکده ها:
ادبیات و علوم انسانی ( تعداد اساتید: 33 )
الهیات و معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 29)
علوم پایه ( تعداد اساتید: 85 )
علوم تربیتی و روانشناسی ( تعداد اساتید: 41)
فنی و مهندسی ( تعداد اساتید: 50)
کشاورزی ( تعداد اساتید: 20 )
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه ها
علوم تربیتی ( تعداد اساتید: 13)
تربیت بدنی و علوم ورزشی ( تعداد اساتید: 10)
روانشناسی ( تعداد اساتید: 10)
علم اطلاعات و دانش شناسی ( تعداد اساتید: 5)
مطالعات خانواده ( تعداد اساتید: 3)
جستجو در لیست اساتید:
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand