جمعه 22 تير 1386
دانشکده ها:
ادبیات و علوم انسانی ( تعداد اساتید: 33 )
الهیات و معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 29)
علوم پایه ( تعداد اساتید: 85 )
علوم تربیتی و روانشناسی ( تعداد اساتید: 41)
فنی و مهندسی ( تعداد اساتید: 50)
کشاورزی ( تعداد اساتید: 20 )
علوم پایه - گروه ها
ریاضی کاربردی ( تعداد اساتید: 7)
ریاضی محض ( تعداد اساتید: 17)
زیست شناسی گیاهی ( تعداد اساتید: 4)
زیست شناسی جانوری ( تعداد اساتید: 2)
شیمی تجزیه ( تعداد اساتید: 8)
شیمی فیزیک ( تعداد اساتید: 3)
شیمی آلی ( تعداد اساتید: 6)
شیمی معدنی ( تعداد اساتید: 3)
فیزیک اتمی و مولکولی ( تعداد اساتید: 6)
فیزیک حالت جامد ( تعداد اساتید: 6)
فیزیک نظری ( تعداد اساتید: 8)
کشاورزی بیوتکنولوژی ( تعداد اساتید: 0)
کشاورزی گیاه پزشکی ( تعداد اساتید: 0)
شیمی کاربردی ( تعداد اساتید: 4)
گروه فیتو شیمی ( تعداد اساتید: 2)
جستجو در لیست اساتید:
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand