دوشنبه 01 بهمن 1397
 -جایگاه تقصیر جزایی در حقوق کیفری با نگاهی بر فقه امامیه و حقوق غرب 
  نویسندگان مقاله:   رضا فانی- محمد ابراهیم شمس ناتری 
 ارائه شده به :    نشریه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (1389/5/11) 
 عنوان ژورنال:   نشریه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 4 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
  
  نویسندگان مقاله:   رضا فانی- حسین فخر 
 ارائه شده به :    نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز (1390/7/27) 
 عنوان ژورنال:   نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 5 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand