جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1366/11/20 - 1372/11/20 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( تکنولوژی آموزشی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   زندگی شهریار به روایت فیلم وتصویر 
 استاد راهنما:   دکتر علی اصغر کوشافر 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1373/7/1 - 1375/12/19 ) 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی ، ( روان شناسی تربیتی )  
 دانشگاه:   علامه طباطبائی تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1385/7/1 - 1389/9/8 ) 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی ، ( روان شناسی تربیتی )  
 دانشگاه:   علامه طباطبائی تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand