شنبه 28 فروردين 1400
 مطالعه نیمرخ های هدف پیشرفت دانش آموزان سال اول متوسطه شهرتبریز وترجیح محیط یادگیری آنها 
  نویسندگان مقاله:   رحیم بدری- خدیجه آرین پور- ابوالفضل فرید 
 ارائه شده به :    (1390/8/17) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه تعلیم وتربیت 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی اثربخشی روشهای آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخلاق،شفاف سازی ارزشها،وتلفیقی برقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر دبیرستانی 
  نویسندگان مقاله:   ابوالفضل فرید- اسماعیل سعدی پور- یوسف کریمی- محمدرضا فلسفی نژاد 
 ارائه شده به :    (1389/8/17) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 19 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مقایسه میزان استرس ورضایت مندی زناشوئی دروالدین کودکان کم شنوا وعادی 
  نویسندگان مقاله:   پرویز سرندی- ابوالفضل فرید- کریم قراشی 
 ارائه شده به :    (1390/6/17) 
 عنوان ژورنال:   شنوائی شناسی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش تعدیل کننده ارزیابی اولیه چالش بر انگیز بودن استرس بر رابطه جهت گیری مذهبی درونی ورفتارهای سلامت جسمی، روانی ومعنوی 
  نویسندگان مقاله:   رحیم بدری- ابوالفضل فرید 
 ارائه شده به :    (1391/11/17) 
 عنوان ژورنال:   راهبرد فرهنگ 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 20 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand