جمعه 22 تير 1386

مرتضی فرخی راد (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مواد
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
مرتضی فرخی راد
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand