جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/0 - 1383/11/10 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 0/0/0 - 1386/11/29 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی ، ( پلیمر )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر عبدالرضا میرمحسنی 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری تخصصی ( تاریخ: 0/0/0 - 1392/10/22 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی ، ( پلیمر )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر علی اولاد 
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand