جمعه 27 فروردين 1400
 شیمی عمومی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 اصول صنایع شیمیایی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه شیمی عمومی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 گرافیک و نقشه خوانی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 شیمی و فناوری مواد مرکب (کامپوزیت ها) 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 مباحث نوین در شیمی کاربردی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 الکتروشیمی صنعتی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه شیمی صنعتی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 شیمی و تکنولوژی پلیمر 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 تمرین پژوهش 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand