جمعه 27 فروردين 1400
 دیپلم ( تاریخ: 1370/6/5 - 1372/6/5 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم انسانی ، ( )  
 دانشگاه:   مجتمع رزمندگان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1372/6/5 - 1376/12/27 ) 
 رشته تحصیلی:   حقوق ، ( )  
 دانشگاه:   مجتمع اموش عالی قم 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 قم -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشنارشی ارشد ( تاریخ: 1376/7/2 - 1379/12/27 ) 
 رشته تحصیلی:   حقوق ، ( عمومی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   نظریه انتخاب درولایت فقیه 
 استاد راهنما:   ایت الله عمیدزنجانی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1389/6/5 - هم اکنون ) 
 رشته تحصیلی:   حقوق ، ( خصوصی )  
 دانشگاه:   دانشگاه قم 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 قم -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 علوم حوزوی ( تاریخ: 1368/6/5 - 1378/6/5 ) 
 رشته تحصیلی:   معارف اسلامی-فقه واصول فقه ، ( )  
 دانشگاه:   حوزه علمیه قم 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand