جمعه 27 فروردين 1400
 حقوق مدنی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهیدمدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   حقوق 
فایلی آپلود نشده است
 حقوق اساسی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهیدمدنی ودانشگاه ازادتبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   حقوق ومطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 حقوق کار 
 دانشگاه:   دانشگاه شهیدمدنی ودانشگاه ازادتبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   حقوق 
فایلی آپلود نشده است
 متون تخصصی فقه 
 دانشگاه:   دانشگاه شهیدمدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 فقه تطبیقی 
 دانشگاه:   دانشگاه شیدمدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand