شنبه 28 فروردين 1400
دکتر سعید گراوند [ تبریز - ایران]
تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشکده الهیات گروه ادیان و عرفان
شماره تلفن دفتر :
00984124327500
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
98 0914-3139752
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand