شنبه 28 فروردين 1400
 عمل و ترک عمل در مثنوی و بهگود گیتا 
  نویسندگان مقاله:   دکتر شهرام پازوکی - دکتر سعید گراوند 
 ارائه شده به :    دانشگاه قم (20/10/1389) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش های فلسفی-کلامی  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 45 شماره ژورنال 45 ، صفحات 93-114
فایلی آپلود نشده است
  
 دهرمه در بودیسم 
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند 
 ارائه شده به :    دانشگاه شیراز (20/12/1391) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه دینی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 42 شماره ژورنال 42 ، صفحات 119-138
فایلی آپلود نشده است
  
 زبان و مسائل پیرامون آن در مثنوی معنوی 
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند 
 ارائه شده به :    فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (8/4/1391) 
 عنوان ژورنال:   ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 27 شماره ژورنال 27 ، صفحات 135-159
فایلی آپلود نشده است
  
 مقام تسلیم در مثنوی و گیتابهاشیه 
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند 
 ارائه شده به :    فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (10/10/1391) 
 عنوان ژورنال:   ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 29 شماره ژورنال 29 ، صفحات 71-89
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش معرفت برتر در نیل به نجات از دیدگاه اوپانیشادها 
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند 
 ارائه شده به :    دانشگاه شیراز (10/10/1391) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه دینی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 45 شماره ژورنال 45 ، صفحات 107-120
فایلی آپلود نشده است
  
 بهکتی(آیین پرستش عاشقانه) در هندوییسم 
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند 
 ارائه شده به :    دانشگاه شیراز (0/0/1392) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه دینی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 47 شماره ژورنال 47 ، صفحات 137-152
فایلی آپلود نشده است
  
 راه های نیل به نجات(اشراق) در تنتریسم بودایی 
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند لیلا مفاخری 
 ارائه شده به :    فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (10/10/1393) 
 عنوان ژورنال:   ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 36 شماره ژورنال 36 ، صفحات 257-283
فایلی آپلود نشده است
  
 آیین سهجه یانه  
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند لیلا مفاخری 
 ارائه شده به :    واحد علوم تحقیقات تهران (20/10/1394) 
 عنوان ژورنال:   پژوهشنامه ادیان 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 9 ، صفحات 119-137
فایلی آپلود نشده است
  
 مقام گورو در رساله های اوپانیشاد 
  نویسندگان مقاله:   دکتر سعید گراوند 
 ارائه شده به :    دانشگاه قم (0/0/1394) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش های فلسفی کلامی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال دوره 16 شماره ژورنال 63 ، صفحات 153-173
فایلی آپلود نشده است
  
 The State of Intiution in Nahjal-Balagha 
  نویسندگان مقاله:   Dr Saeed Geravand 
 ارائه شده به :    Nahjal-Balagha Researches (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Nahjal-Balagha Researches 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 42 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand