شنبه 28 فروردين 1400
 زبان تخصصی 1 .زبان تخصصی 2 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان 
فایلی آپلود نشده است
 ادیان هند 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان 
فایلی آپلود نشده است
 متون عرفانی به عربی  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان 
فایلی آپلود نشده است
 بودا و خاور دور 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان 
فایلی آپلود نشده است
 اخلاق در ادیان 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با سنت های عرفانی  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان 
فایلی آپلود نشده است
 ادیان ایران باستان 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان 
فایلی آپلود نشده است
 عرفان نظری 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فلسفه 
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی 1 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تاریخ 
فایلی آپلود نشده است
 بودا و خاور دور 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand