يكشنبه 29 مهر 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 1376/7/1 - 1380/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک ، ( حرارت و سیالات )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایزان 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1380/6/16 - 1382/11/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک ، ( تبدیل انرژی )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
 عنوان پایان نامه:   نرخ ته نشینی ذرات بر روی صفحه تخت در اثر توربولانس نزدیک دیواره 
 استاد راهنما:   دکتر حسن بصیرت تبریزی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1383/11/1 - 1390/3/15 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک ، ( تبدیل انرژی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز  
 عنوان پایان نامه:   بررسی رفتار هیدرودینامیکی فیلم ریزان در حضور میدان الکتریکی  
 استاد راهنما:   دکتر اسماعیل اسماعیل زاده 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand