شنبه 28 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1382/1/30 - 1392/6/16 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1392/6/16 - 1392/6/16 ) 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه علامه طباطبایی 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1378/6/16 - 1391/6/16 ) 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand