شنبه 28 فروردين 1400
 دكتري ( تاریخ: 1388/7/1 - 1391/11/8 ) 
 رشته تحصیلی:   تربيت بدني و علوم ورزشي ، ( فيزيولوژي ورزشي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   تاثير8 هفته تمرین هوازی تناوبی بر بیان پروتئین ABCA1 لنفوسیتی، APOA-I و برخی سایتوکاین های مرتبط در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق 
 استاد راهنما:   دکتر علی اصغر رواسی- دکتر محمدرضا کردی 
 تهران -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1375/7/1 - 1377/6/26 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، ( عومي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   تجزیه و تحلیل عوامل بيومكانيكي مراحل مختلف پرش ارتفاع(تكنيك فاسبوري فلوپ) و مقايسه برخي ويژگي هاي پرش، پرش کننده های مردان تیم ملی با برخي پرش كننده هاي نخبه مسابقات جهاني (مردان) 
 استاد راهنما:   دكتر مرتضي شهبازي مقدم 
 تهران -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1371/7/1 - 1374/12/13 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، ( عمومي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand