شنبه 28 فروردين 1400
 ارزیابی ترکیب بدنی کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بوسیله روش آنالیز امپدانس الکتریکی  
  نویسندگان مقاله:   بهلول قرباتیات 
 ارائه شده به :    (1392/3/30) 
 عنوان ژورنال:   فیزیولوژی ورزشی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 17 ، صفحات 115-130
فایلی آپلود نشده است
  
 تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار 
  نویسندگان مقاله:   آقاعلي قاسم نيان ، عباسعلي گائيني ، سيروس چوبينه ، بهلول قربانيان 
 ارائه شده به :    (1391/8/21) 
 عنوان ژورنال:   ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دوره ۱۷ ، شماره ۴ (شماره پي در پي۷۰) ، صفحات 299-308
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر یک دوره تمرینات استقامتی تناوبی بر مقادیر پلاسمایی ائوتاکسین،آدیپونکتین و مقاومت انسولین ،نمایه های لیپیدی سرم و ترکیب بدنی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق.  
  نویسندگان مقاله:   آقاعلی قاسمنیان، عباسعلی گایینی،محمدرضا کردی، مهدی هدایتی،مهران رامی، بهلول قربانیان 
 ارائه شده به :    (1392/6/20) 
 عنوان ژورنال:   علوم پزشکی دانشگاه ارومیه 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دوره 24، شماره 6 ، صفحات 430-440
فایلی آپلود نشده است
  
 تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی عوامل خطرزاي آسم، مقاومت انسولین و برخی شاخصهاي فیزیولوژیکی در نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق 
  نویسندگان مقاله:   آقاعلی قاسمنیان، بهلول قربانیان، علی گرزی 
 ارائه شده به :    (1393/3/10) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-بهار 1393 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دوره نوزدهم ، صفحات 67-77
فایلی آپلود نشده است
  
 تغییرات ویسفاتین پلاسما و مقاومت به انسولین نوجوانان غیرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی 
  نویسندگان مقاله:   آقاعلی قاسمنیان، محمدرضاکردی، عباسعلی گایینی،بهلول قربانیان ،مهدی هدایتی 
 ارائه شده به :    (1393/9/30) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی زنجان 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دوره 32 شماره 94 ، صفحات 11-21
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو 
  نویسندگان مقاله:   اعظم زرنشان ، کریم صالح زاده ، بهلول قربانیان، سودابه شرابیانی، سولماز شیرپور 
 ارائه شده به :    (1392/1/30) 
 عنوان ژورنال:   مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دوره 16،شماره 44 ، صفحات 20-27
فایلی آپلود نشده است
  
 The Effects of Eight Weeks Interval Endurance on Lymphocyte ABCA1 Protein Expression , Plasma Apolipoprotein A-I and HDL-c in Boy Adolescents 
  نویسندگان مقاله:   Bahloul Ghorbanian, Aliasghar Ravassi, Mohammad Reza Kordi , Mahdi Hedayati 
 ارائه شده به :    (1392/10/30) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Endocrinology metabolism 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 11(2) ، صفحات 76-81
فایلی آپلود نشده است
  
 The effect of exhausting exercise on concentration of testosterone and cortisol serum in male and female college students.  
  نویسندگان مقاله:   Ghorbanian B, gaziyev. A  
 ارائه شده به :    (1388/3/18) 
 عنوان ژورنال:   Journal of national academy of sciences of Azerbayjan 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 24 ، صفحات 115-122
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر هشت هفته تمرين استقامتي تناوبي تركيبي بر مقادير پلاسمايي TNF-a، IL10، مقاومت انسولين و برخي شاخص هاي ليپيدي و فيزيولوژيكي در نوجوانان پسر 
  نویسندگان مقاله:   بهلول قربانيان، آقاعلي قاسمنيان 
 ارائه شده به :    (1/3/95) 
 عنوان ژورنال:    مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 7 ، صفحات
  
 تاثير تمرين هوازي بر آديپونكتين و CTRP-3 سرمي در مردان مبتلا به سندرم متابوليك 
  نویسندگان مقاله:   کریم آزالی، بهلول قربانیان، موسی خلفی 
 ارائه شده به :    (95/11/1) 
 عنوان ژورنال:    مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 18 شماره ژورنال 5 ، صفحات
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand