جمعه 27 فروردين 1400
محل کار [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه تربیت بدنی
شماره تلفن دفتر :
00984131452485
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand