جمعه 27 فروردين 1400
  کارشناسی ( تاریخ: 1370/7/1 - 1374/4/1 ) 
 رشته تحصیلی:    علوم تربیتی ، ( مدیریت و برنامه ریزی )  
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی تبریز  
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1374/7/1 - 1376/6/1 ) 
 رشته تحصیلی:   سنجش و اندازه گیری ، ( روانسنجی )  
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
 عنوان پایان نامه:   هنجاریابی تست هوش نابسته به فرهنگ کتل بر روی دانشجویان دانشگاههای تبریز 
 استاد راهنما:   دکتر حشن پاشا شریفی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکترا ( تاریخ: 1380/11/1 - 1385/7/13 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( سنجش و اندازه گیری )  
 دانشگاه:   حاجت تپه آنکارا hacettepe university 
 عنوان پایان نامه:   بررسی نقش تعداد گزینه های سوالات بر پارامترها، تابع آگاهی و خوبی برازندگی سوالات در تستهای چند گزینه ای توانایی بر اساس نظریه سوال – پاسخ (IRT) 
 استاد راهنما:   Prof.Selahettin Gelbal 
 آنکارا -ترکیه 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand