جمعه 27 فروردين 1400

-اخذ ديپلم سال 1360 در رشته اقتصاد اجتماعي از دبيرستان رازي عجب شير .

-ورود به دانشگاه بهمن سال 1362 در رشته كارشناسي زبان وادبيات فارسي دانشگاه تبريز

-ورود به دانشگاه بهمن سال 1367 در رشته كارشناسي زبان و ادبيات فارسي -دانشگاه تبريز

- ورود به دانشگاه مهرماه 1376 در رشته دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطباي تهران

- اخذ مدرك دكتري شهريور ماه 1381 از دانشگاه علامه

 

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand