جمعه 27 فروردين 1400
  ليسانس ( تاریخ: 1362/11/2 - 1371/11/30 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي ، ( فارسي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 فوق ليسانس ( تاریخ: 1370/11/1 - 1374/11/2 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي ، ( فارسي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:   اصطلاحات علوم وفنون مختلف در ديوان قصايد انوري 
 استاد راهنما:   دكتر يحي يثربي 
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري ( تاریخ: 1376/1/2 - 1381/1/4 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي ، ( فارسي )  
 دانشگاه:   دانشگاه علامه تهران 
 عنوان پایان نامه:   خاقاني وحافظ 
 استاد راهنما:   دكتر مير جلالدين كزازي 
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand