جمعه 27 فروردين 1400

تولد: تهران 1342

مدرسه ابتدایی: دبستان بهمن

مدرسه راهنمایی: صفا

دبیرستان: آیت الله طالقانی و شهید مطهری 1360 ؛ رشته اقتصاد

لیسانس: دانشگاه تبریز 1367 زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران 1372 زبان و ادبیات انگلیسی

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand