جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1363/7/1 - 1371/12/27 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی ، ( ادبیات انگلیسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   The Effect of Motivation in Learning English Literature 
 استاد راهنما:   دکتر مسعود رحیم پور 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1368/11/11 - 1372/4/28 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی ، ( ادبیات انگلیسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   Charles Dickens and Streaks of Romanticism in his Works 
 استاد راهنما:   دکتر هوشنگ هنرور 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand