سه شنبه 19 تير 1386

مرتضی گلزار (درجه علمی : مربی)
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
گروه: زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
بدون فایل پیوست
مرتضی گلزار
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand