جمعه 27 فروردين 1400
 درآمدی بر ادبیات انگلیسی (1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 نگارش پیشرفته 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 شعر ساده انگلیسی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با رمان (1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 زبان عمومی  
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه تبریز - دانشگاه صنعتی سهند - دانشگاه پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   رشته های گوناگون 
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی ادبیات فارسی (1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه پیام نور تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی  
فایلی آپلود نشده است
 ترجمه متون ساده 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با متون نثر ساده 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 فنون و صناعات ادبی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی اقتصاد 
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   اقتصاد 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand