سه شنبه 21 آبان 1398
دکتر حمیدرضا عظیمی زنوزی [ - جمهوری اسلامی ایران]
کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده فنی ومهندسی- گروه مهندسی شیمی
شماره تلفن دفتر :
098-04131452535
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand